Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina-Medinci 22:00-24:00
Slatina-Gornji Miholjac 11:00-13:00
Sladojevci-Hum 08:00-10:00