Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina 21:00-23:00
Slatina-Mikleuš 07:00-11:00
Slatina-V. Nazora 11:00-13:00
Novaki-Sopje 16:00-18:00
Markovo-Sopje 05:00-07:00
(hak.hr)