Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 15:00-23:00
Slatina-Čađavica 21:00-23:00
Sladojevci-Hum 08:00-10:00
(hak.hr)