Prikupljanje ponuda za poslova deratizacije

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije