Raspisan natječaj za upis u VŠMTI

Kako se približava kraj nastave za maturante, tako se intenziviraju pripreme za upis na više i visoke škole, fakultete u akademskoj 2014./2015. godini. Natječaj za upis u iduću akademsku godinu raspisale su sve visokoškolske ustanove pa tako i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Svojim natječajem škola određuje uvjete za upis studenata u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručnog studija Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga u statusu redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i studenata stranih državljana. Škola planira upisati 120 studenta, hrvatskih državljana i 15 stranaca. Studij Menadžment, smjer Informatički menadžment ima 60 mjesta, a smjer Menadžment ruralnog turizma 30. Stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga ima 30 mjesta za studente prve godine. Opširnije poslušajte u programu Županijskog radija Virovitice. (www.icv.hr, kk; Fotografija: Arhiva)