Sanja Bošnjak predložena za Nacionalno vijeće…

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je utvrdila prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te ga uputila na donošenje u Hrvatski sabor. Za jednog od člana vijeća predložena je i Sanja Bošnjak, zamjenica župana Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr, vlada.hr)