Savjetovanje o prijedlogu Operativnog programa URBACT III

Radna tijela programa URBACT III su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila URBACT III – Prijedlog operativnog programa te je otvoreno savjetovanje za zainteresiranu javnost vezano uz isti.

Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje, stoga pozivamo zainteresirane dionike da se uključe u raspravu.

URBACT III je program europske teritorijalne suradnje kojem je cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključivosti i jačanju urbano-ruralnih veza, pri čemu je važno napomenuti da URBACT III, ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (izgradnja gradskih prometnica i sl.). Program podržava ‘soft’ mjere edukacije građana i djelatnika javne uprave, razmjenu iskustava i dobre prakse, podizanje svijesti, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima i sl. Program je namijenjen svim europskim gradovima koji žele potaknuti izradu strategija održivog urbanog razvoja i akcijskih planova, a glavne ciljne skupine i korisnici su jedinice lokalne samouprave (gradovi), njihova administracija, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika. U programu sudjeluju države članice EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska). Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22,0 milijuna € koji čine nacionalni doprinosi. Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim i tranzicijskim regijama moći će ostvariti 85% sufinanciranja iz ERDF-a.

Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014. U raspravu na nacionalnoj razini moguće je uključiti se do 27. svibnja 2014. godine slanjem primjedbi, prijedloga i komentara putem elektroničke pošte na adresu urbact@mgipu.hr. U raspravu na europskoj razini moguće je uključiti se popunjavanjem on-line obrasca. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i URBACT-a. (ravidra.hr)