Sedmaši i osmaši učili o spolnim bolestima

U organizaciji Medicinskog fakulteta Osijek i u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo ”Sveti Rok” Virovitica”, u Centru za edukaciju osječkog Crvenog Križa u Orahovici, odvija se terenska nastava studenata 6. godine toga fakulteta. U sklopu te terenske nastave i u suradnji s OŠ ”IBM” Orahovica, mlade su studentice i buduće liječnice Tanja Štulić i Tea Matošić uz mentoricu Senku Samardžić, održale predavanje na temu “Odgovorno spolno ponašanje”. Mlade su studentice pričale su orahovačkim osnovcima o svi načinima kojima može doći do spolnih bolesti, njihovu veliku pa i životnu opasnost, metode liječenja istih te u prvom redu načine sprječavanja da do bolesti dođe. Ovo izuzetno zanimljivo i korisno predavanje popraćeno je nizom pitanja osnovaca, posebno osmaša. (www.icv.hr, vg; Fotografija: Vladimir Grgurić)