Seminar o ulozi vijeća nacionalnih manjina

U srijedu, 9. travnja, u Virovitici će se u zgradi županije s početkom u 10 sati održati seminar o ulozi i unapređenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Seminar organiziraju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Savjet za nacionalne manjine. Na skupu će biti riječi o dosadašnjoj ulozi i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o problemima s kojima se susreću pojedina vijeća, te primjerima dobre prakse u njihovu radu. (www.icv.hr, kk; Fotografija: Arhiva)