Sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

U petak, 11. travnja, u 17 sati održat će se sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Dnevnim redom je predviđeno:
AKTUALNI SAT
1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
3. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
5. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju nekretnine na dugogodišnje korištenje
7. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti. (suhopolje.hr)