Sjednica Stožera ZiS-a

U Orahovici će se u utorak, 29. travnja, održati 2. sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice. Sjednica će se održati s početkom u 12 sati u Maloj gradskoj vijećnici. Dnevnim redom je predviđeno:
1. Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za požarnu sezonu 2014. godine,
2. Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za grad Orahovicu u 2014. godini,
3. Utvrđivanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području grada Orahovice u 2014. godini,
4. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice u 2014. godini,
5. Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava iz Proračuna grada Orahovice namijenjenih za zaštitu i spašavanje, za provedbu zadaća iz Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara u ljetnom razdoblju u 2014. godini,
6. Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području grada Orahovice,
7. Utvrđivanje pogodnih lokaliteta i prostora, odnosno uspostava odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara na području grada Orahovice,
8. Utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),
9. Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja) te u slučaju potrebe brzog premještanja navedene mehanizacije (Izvod iz Plana zaštite i spašavanja),
10. Različito. (orahovica.hr)