Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju

Najava natječaja Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira