Upozorenje ratarima!

Obilaskom terena na području Virovitičko-podravske županije, također i na području ostalih susjednih županija uočena je jaka zaraza pšenice sa bolesti naziva Žuta (crtičava) hrđa pšenice. Bolest se jače razvija kod niske temperature i visoke vlage. Za sve koji nisu izvršili zaštitu lista pšenice a uoče niže navedene simptome potrebno je obavezno izvršiti zaštitu. Simptomi bolesti: na plojci lista koja je svijetlo žute boje pojavljuju se nepravilne smeđe pjege kao reakcija biljke na napad gljivice. U vrijeme fruktifikacije javljaju okrugle nakupine spora narančastožute boje koje se nazivaju -uredosorusi – poredani su uz lisne žile na plojci ,jedan ispod drugog tvoreći crtice. Radi toga se bolest i naziva žuta ( crtičava) hrđa pšenice.