Uređena cesta prema orahovačkom jezeru

Dionica nerazvrstane ceste na području naselja Duzluk, koja je u ovom trenutku glavna i jedina prometnica u funkciji poznatog orahovačkog izletišta i kupališta, ali i prilazna cesta za vikend naselje s njene južne strane, sanira se u dijelu najvećih oštećenja, kako bi se omogućilo sigurno prometovanje vozila. Radi se o Jezerskoj ulici, koja će u budućnosti uz manje promjene i rekonstrukciju kolnika, i dalje ostati središnja prometnica u sklopu projekata uređenja Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“. Obzirom da će se zadržati kružni tok prometovanja kompleksom, sa neovisnim punktovima ulaz-izlaz, predmetna dionica ostaje jednosmjerna i zadržava sadašnju širinu ceste od 3,15 m. Nasipom i strojnim zbijanjem nove kamene mješavine, sanirati će se dijelovi s narušenom nosivošću konstrukcije, a potom će se na cijelu dionicu u duljini cca 90 m, nanijeti sloj asfalta u punoj širini kolnika, urediti prilazi i bankine. Vrijednost radova je 52.184,10 kn. (orahovica.hr)

[nggallery id=4465]