Županija u postupku uključivanja u DRAVIS

U pripremi je novi Zakon o civilnoj zaštiti prema kojemu bi se sve operativne snage koje djeluju u okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje ponovno vratile u sustav Civilne zaštite. Virovitičko-podravska županija u postupku je uključivanja u DRAVIS, sustav u kojemu djeluju hrvatske županije i mađarske kolege, a što će omogućiti nadležnim institucijama s obje strane granice da na temelju ažurnih i pouzdanih informacija brže donose odluke koja su od velikog značaja za učinkovitu zaštitu u situacijama velikih nesreća i katastrofa. Uz županijske službe zaštite i spašavanja uključene su i one grada Virovitice, a ovakve projekte financira Europska unija čime se otvara mogućnost nabavke nove opreme. Opširnije poslušajte u programu Županijskog radija Virovitice. (www.icv.hr, bg; Fotografija: Arhiva)