Nakon 50 godina okupili se maturanti drvoprerađivačkog smjera

Skupili su se kao rakova djeca sa svih strana svijeta. Bila je to prva generacija učenika koji su maturirali u novoj Tehničkoj školi. Nakon točno 50 godina (generacija 1960. – 1964. godine) skupilo ih se sedmero (Milan Mihelčić, Ratko Šušilović, Drago Vidarić, Dragan Knežević, Milić Milošević, Mate Veljačić, Ivica Dobraš) uz razrednika Josipa Plica i današnjeg ravnatelja Ivana Kućana. Bio je to drvoprerađivački smjer. Kada su maturirali, bilo ih je 27, nažalost do danas ih je već petero umrlo… (www.icv.hr)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu