Održana sjednica Upravnog vijeća VŠMTI

U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održana je sjednica Upravnog vijeća škole na kojoj je, između ostaloga, bilo riječi o realizaciji financijskog plana Visoke škole od 1. siječnja do 13. lipnja ove godine, te o statusu projekta „Centar kompetencija za selektivne oblike turizma“ u Suhopolju. Članovi Upravnog vijeća upoznati su s tijekom aktivnosti vezanih za završetak javnog natječaja za pružanje usluga studentske prehrane, te subvencioniranjem studentske prehrane u Studentskom restoranu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Raspravljalo se i o natječaju za financiranje programa studenata i studenskih organizacija koji je raspisao Studentski zbor škole na osnovu Pravilnika o financiranju Studenskog zbora i studenskih programa Visoke škole Virovitica. Opširnije poslušajte u programu Županijskog radija Virovitice. (www.icv.hr, bg; Fotografija: Arhiva)