Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 10:00-14:00
Lozan-Stari Gradac 22:00-23:00
Slatina-Bistrica 22:00-24:00
Novi Senkovac-Čađavički Lug 15:00-17:00
Bušetina-Rogovac 17:00-18:00
Bušetina-Rogovac 20:00-21:00
Duga Međa-K. Tomislava 14:00-16:00
Milanovac-Virovitica 18:00-19:00
(hak.hr)