Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Slatina-Bistrica 09:00-11:00
Slatina-Čađavica 18:00-20:00
Lukač-Bušetina 14:00-15:00
Orahovica-K. Tomislava 16:00-20:00
(hak.hr)