Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 10:00-14:00
Čačinci 16:00-18:00
Slatina-Čađavica 14:00-18:00
Rezovac 16:00-19:30
Novaki-Sopje 20:00-22:00
Novaki-Sopje 20:00-24:00
(hak.hr)