Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 14:00-16:00
Čemernica 20:00-21:00
Lozan-Stari Gradac 22:00-23:00
Bušetina-Rogovac 17:00-18:00
Bušetina-Rogovac 20:00-21:00
Milanovac-Virovitica 18:00-19:00
(hak.hr)