Sastanak sudionika projekta Čuvari rijeka

U srijedu, 18. lipnja, u Informativno edukativnom centru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u Noskovačkoj Dubravi s početkom u 10 sati održat će se sastanak sudionika projekta Čuvari rijeka.

Cilj sastanka je zajednički kreirati daljnji rad za period 2014.-2016., s osvrtom na dosadašnja iskustva, te nadogradnju s novim aktivnostima, a sve sa ciljem još veće učinkovitosti u radu na zaštiti rijeka Mure, Drave i Dunava. Projekt Čuvari rijeka financira švicarska fondacija MAVA, koja na svjetskom nivou financira projekte zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa. (tas)