Tribina s temom javno komuniciranje

U sklopu projekta ”U srcu Europe” financiranog iz programa IPA INFO 2012 održati će se aktivnost Javna tribina pod temom Javno komuniciranje. Aktivnost će se provesti u velikoj vijećnici u županiji (trg Ljudevita Patačića 1), u srijedu, 18. lipnja, u 17 sati.

Javna tribina – Javno komuniciranje namijenjena je mladim osoba s područja Virovitičko-podravske županije. Na tribini će sudjelovati Gradski savjet mladih Virovitica i Županijski savjet mladih Virovitičko-podravske županije. Također će prisustvovati predstavnici VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, partneri na projektu „U srcu Europe”. Polaznici radionice će biti mlade zainteresirane nezaposlene osobe, članovi gradskog i županijskog savjeta mladih te osobe koje su na stručnom osposobljavanju kako bi stekli što više kompetencija.

Predavač je Kristina Babić, profesorica s dugogodišnjim iskustvom u navedenom području, iz Osijeka. Javna tribina će biti popraćena od strane Informativnog centra Virovitica i Televizije Slavonije i Baranje. U sklopu događaja biti će organizirana i prigodna zakuska te piće osvježenja.

Projekt U SRCU EUROPE – IPA INFO 2012 provodi Europski dom Slavonski Brod u suradnji s partnerima s ciljem informiranja i educiranja građana o strategijama, politikama, programima, fondovima i građanskim pravima u Europskoj uniji. Partneri na provedbi projekta su: Vukovarsko-srijemska županija, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, Regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije – VIDRA, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Televizija Slavonije i Baranje, Vinkovačka televizija, Slavonsko-brodska televizija i Grad Našice.

Projekt je namijenjen mladima s manje mogućnosti, dugoročno nezaposlenima, stanovnicima nerazvijenih i udaljenih ruralnih područja, pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina, organizacijama civilnog društva, institucijama koje se bave razvojem društvenih zajednica na lokalnoj i regionalnoj razini, predstavnicima poslovnog i javnog sektora, općenito – svim stanovnicima Slavonije. (ravidra.hr)