Otvoren natječaj vezan uz zaštitu okoliša

Europska komisija i izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo u sklopu LIFE programa objavili su višegodišnji plan za dodjelu bespovratnih sredstava za zaštitu okoliša i klimatskih uvjeta za razdoblje od 2014. do 2020. godine. U okviru programa predviđena su dva potprograma, te se svaki od njih sastoji od tri prioritetna područja.

Potprogram za okoliš – (75% LIFE sredstava) – 238,86 milijuna eura za 2014:

1.Priroda i bioraznolikost
2.Efikasnost okoliša i resursa
3.Upravljanje okolišem i informiranje

Potprogram za klimatske projekte – (25% LIFE sredstava) – 44,26 milijuna eura za 2014

1.Ublažavanje klimatskih promjena
2.Adaptacije klimatskih promjena
3.Klimatsko upravljanje i informiranje

Na natječajima će moći sudjelovati pravne osobe registrirane u Uniji, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva ili formalne mreže organizacija civilnog društva. Prvi poziv na natječaj otvoren je 18. lipnja 2014. godine, te će ovisno o vrsti projekta biti otvoren između 3. rujna i 29. listopada 2014. godine.Svi zainteresirani više informacija o natječaju mogu dobiti u Službi za pripremu i provedbu projekata Razvojne agencije VIDRA. (www.ravidra.hr)