Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 10:00-14:00
Slatina-Bistrica 22:00-24:00
Slatina-Čađavički Lug 15:00-17:00
Lukač-Gradina 14:00-15:00
Orahovica-K. Zvonimira 14:00-18:00
Milanovac-Virovitica 20:00-21:00
(hak.hr)