Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 10:00-12:00
Slatina-Čađavički Lug 23:00-02:00
Orahovica 11:00-13:00
Bušetina-Rogovac 17:00-18:00
Slatina-Novaki 12:00-14:00
Milanovac-Virovitica 20:00-21:00
(hak.hr)