Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina-Voćin 17:00-19:00
Orahovica-V. Nazora 15:00-18:00
Mikleuš-Čađavica 09:00-11:00
(hak.hr)