Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 15:00-23:00
Virovitica-Osječka 08:00-09:30
Virovitica-Stjepana Radića 08:00-09:30
Bušetina-Rogovac 20:00-21:00
Lukač-Gradina 17:00-18:30
Slatina-Španat 15:00-17:00
Sladojevci-Hum 06:00-08:00
Duga Međa-K. Tomislava 11:00-13:00
(hak.hr)