Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 09:00-17:00
Korija 16:00-17:00
Slatina-Čađavica 18:00-20:00
Lukač-Gradina 14:00-15:00
Orahovica-K. Zvonimira 16:00-20:00
Mikleuš-Čađavica 13:00-15:00
Milanovac-Virovitica 20:00-21:00
(hak.hr)