Sudbonosno DA Silvije Petranović i Marka Kojadina

Silvija Petranović iz Josipova i Marko Kojadin iz Lipovca vjenčavši se obećali su vječnu ljubav jedno drugome. Sudbonosno DA izrekli su u crkvi svete Marije Magdalene u Sopju. Živjeli mladenci :) (www.icv.hr)