„Viroexpo“ promoviran u Rijeci

„Viroexpo“, međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, promoviran je u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Rijeka, za članove Radnog tima FEC-a (sajma franšize i intelektualnih usluga) i djelatnike HGK – Županijske komore Rijeka.

Prezentaciju su održali predstavnici Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Virovitica, Milan Vanđura, direktor i Suzana Kolesarić, viši stručni suradnik, koji su i članovi Organizacijskog odbora sajma „Viroexpo-a“, a temeljem upućenog poziva predsjednika Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, dr.sc. Vidoja Vujić.

Predstavnici Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Virovitica prezentirali su, od 1. – 19 sajma, tijek priprema organizacije i realizacije sajma, te predstavili događanja na sajmu, kao i pripremne aktivnosti za 20. „Viroexpo 2015.“. (hgk)