Gradimo Europu kroz županije, gradove, općine

U Zagrebu će 25. studenoga biti održana tematska konferencija o strukturnim fondovima za gradove, općine i županije u razdoblju 2014-2020. Po prvi puta na jednom mjestu bit će predstavljeni operativni i razvojni programi namijenjeni jedinicama lokalne i regionalne samouprave: Konkurentnost i kohezija, Razvoj ljudskih resursa, ruralni i urbani razvoj te programi prekogranične suradnje. Posebna točka programa posvetit će se i novom instrumentu za teritorijalnu suradnju u okviru EU – Europske grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS).

Središnja točka programa konferencije bit će politička diskusija koja će na temu europske dimenzije lokalnih vlasti okupiti petero predstavnika relevantnih dionika: države, lokalnih vlasti i institucija EU. U okviru moderirane diskusije govornici će raspraviti mogućnosti i prepreke za lokalni i regionalni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i oživljavanje gospodarstva te načine sudjelovanja gradova, općina i regija u zakonodavnom procesu Europske unije.

Konferencija je rezultat suradnje Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatska zajednice županija i Odbora regija EU, uz stručnu potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Pozivamo sve predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave (načelnike, gradonačelnike i župane) te nadležne lokalne službenike i zaposlenike razvojnih agencija da rezerviraju spomenuti datum i sudjeluju na događaju te tako doprinesu raspravi i konačnim zaključcima konferencije.

Sudjelovanje je besplatno uz osigurano simultano prevođenje s francuskog na hrvatski jezik i obratno. Upute za prijavu pronađite na stranici Udruge gradova narednih dana ili telefonom na broj Udruge gradova: 01 / 4668 – 003.

PROGRAM

9:00 – 9:30 Prijava sudionika

9:30 – 10:00 Pozdravni govori

Michel LEBRUN – Odbor regija EU, predsjednik
Đuro BUKVIĆ – Udruga općina u RH, predsjednik
Željko TURK – Udruga gradova u RH, predsjednik
Tomislav TOLUŠIĆ – Hrvatska zajednica županija, predsjednik

10:00 – 11:00 Panel diskusija: EU dimenzija za lokalne i regionalne vlasti

Branko GRČIĆ – MRRFEU, ministar i potpredsjednik Vlade
Michel LEBRUN – Odbor regija EU, predsjednik
Nikola DOBROSLAVIĆ – Dubrovačko-neretvanska županija, župan
Vojko OBERSNEL – Grad Rijeka, gradonačelnik
Bruno HRANIĆ – Općina Vidovec, općinski načelnik

11: 00 – 11:15 Pauza za kavu / izjave za medije

11:15 – 12:15 Strukturni fondovi za gradove, općine i županije 2014 – 2020

predstavnik MRRFEU
predstavnik MRMS

12:15 – 13:00 Programi prekogranične suradnje

Agnes MONFRET – Europska komisija, DG REGIO Unit D2

13:00 – 14:30 Ručak

14:30 – 15:30 Ruralni i urbani razvoj

Nada TRGOVČEVIĆ LETICA – Ministarstvo poljoprivrede
Anka JAVORA – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
predstavnik MRRFEU

15:30 – 16:30 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju EGTS – što, kako i zašto?

Alcolea MARTÍNEZ ALFONSO – Odbor regija EU
Mario MOHARIĆ – Općina Goričan, općinski načelnik
Ivan VUČIĆ – Karlovačka županija, župan

16:30 – 16:45 Završetak konferencije (hrvzz.hr)