Hrvatske šume i HEP trebali bi sniziti cijene

Drvno-prerađivačka industrija je na rubu, smanjeni su ukupni prihodi, postoji višak zaposlenih, a u iniciranju vanjskotrgovinske razmjene s azijskim zemljama postoje administrativno-birokratski problemi (vizni režim za poslovne ljude i dr.). Javne tvrtke (Hrvatske šume, HEP i dr.) bi trebale sniziti cijene i na taj način se uključiti u racionalizaciju poslovanja realnog sektora. U proizvodnji duhana uvjeti su definirani za sljedeće dvije godine, a od 2017. god. neće biti vezanog poticaja za duhan.Duhan se u Virovitičko-podravskoj županiji proizvodi na pjeskovitim tlima tako da nema alternative ovoj proizvodnji. Tržnu konkurentnost je moguće zadržati povećanjem prinosa po jedinici površine i smanjenjem troškova sušenja, što je moguće postići ulaganjem u navodnjavanje i sušenjem duhana na biomasu, što potiču organizatori proizvodnje, a postupno usvajaju i kooperanti… (hgk)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu