Izabrana nova tijela TZ grada Virovitice

Pod predsjedanjem virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina održana je izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Virovitice na kojoj su izabrana nova tijela Zajednice u mandatnom razdoblju od 2014. do 2018. godine. Za nove članove Turističkog vijeća izabrani su Gordana Pinter – KTC d.d., Adam Švraka – Brazda, Ivan Grabić – ČAZMATRANS – NOVA d.o.o., Tomica Grubić – Kaufland Hrvatska k.d. , Kornelija Eljuga – Viro tvornica šećera d.d, Mario Gojević – Ina – industrija nafte d.d., Ivana Huljak – VICTORIA INVEST d.o.o., Ellen Tomljanović Berlančić – VEBEL, Vesna Mustač – Mustač commerce d.o.o., Nedjeljka Županić – FLORA VTC d.o.o. i Ivan Obrovac – BRANA d.o.o.

U Nadzorni odbor izabrani su Sanja Devčić i Dragan Perša dok su u u Skupštinu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije izabrani Ellen Tomljanović Berlančić, Vesna Mustač, Nedjeljka Županić i Ivan Obrovac. Na sjednici je donijet i Program rada Turističke zajednice grada Virovitice za iduću godinu. (www.icv.hr, zc, Fotografije: Kristijan Toplak)