Održana sjednica Odbora za nacionalne manjine

Pod predsjedanjem Siniše Stanisavljevića, u utorak, 25. listopada, u Virovitici, održana je sjednica Odbora za nacionalne manjine Županijske skupštine na kojoj su utvrđene Smjernice za rad ovog Odbora u 2015.godini.

Smjernicama je tako predviđeno da će se Odbor baviti temama ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Županiji sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kao i biti pokretač konkretnih aktivnosti kojima se promoviraju ova prava poput održavanja kulturnih manifestacija, njegovanja običaja nacionalnih manjina, izdavačke djelatnosti te suradnje sa medijima kao i razmjenom iskustava sa sličnim institucijama u zemlji. (vpz.hr)