VTA: Odobrena četiri EU projekta od 7.250.000 kn

Gradu Virovitici odobrena su četiri EU projekta ukupne vrijednosti 7.250.000. kuna, od kojih je u njih dva Grad Virovitica prijavitelj, a u dva partner i to OŠ Vladimir Nazor te Gradu Varaždinu. Projekte su napisali djelatnici Razvojne agencije VTA.
Inače, najveći projekt koji je napisala Razvojna agencija VTA odnosi se na izgradnju pristupnih cesta parcelama u Poduzetničkoj zoni III ukupne vrijednosti 3.500.000 kuna za koji su Gradu Virovitici odobrena sredstva EU.
– Što se tiče projekta obnove dvorca Pejačević, Grad je taj projekt prijavio na natječaj za poslovnu infrastrukturu početkom ove godine u suradnji s Razvojnom agencijom Vidra, međutim nije odobren tako da ga sada moramo prilagoditi kako bi se uklopio u neki od nadolazećih natječaja. Ista je situacija i s projektom obnove gradskog parka za koji imamo sve potrebne suglasnosti i lokacijsku dozvolu, a trenutačno se radi glavni projekt. U planu je izrada investicijske studije kojom bismo povezali dvorac i park te ih kao jedan projekt prijaviti na neki od natječaja. Što se tiče projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, sva dokumentacija je pripremljena te je uvršten na Indikativnu listu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, što znači da bismo trebali biti pozvani na ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga u prvom tromjesečju 2015. godine – o projektima koji će uvelike promijeniti budući izgled grada govori ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund… (www.icv.hr, zc)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu