Izgradnja stajališta u Rezovačkim Vinogradima

Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Rezovac, nakon postavljanja kanalizacije započela je i izgradnja autobusnog stajališta u Rezovačkim Vinogradima kojom će se znatno povećati sigurnost djece. Izgradnja stajališta zahtijevala je postavljanje više od 10 metara odvodnih cijevi koje se već postavljenje te se trenutno radi planiranje za asfaltiranje stajališta. U konačnici će se postaviti i kućica za zaštitu djece od kiše. Nakon izgradnje stajališta u Rezovačkim Vinogradima u planu je i izgradnja autobusnog stajališta na kraju ulice J.J. Strossmayera. (virovitica.hr)