Još jedan korak prema izgradnji novog biopročistača

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice gradskoj komunalnoj tvrtki Virkom izdao je građevinsku dozvolu kojom se dozvoljava građenje sustava odvodnje otpadnih voda odnosno prvu fazu izgradnje dijela gravitacijskog kolektora FK-4 od Ulice Matije Gupca u Virovitici uz cestu prema Tvornici šećera VIRO do spoja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovo je još jedan korak prema izgradnji novog biopročistača grada Virovitice s 30 kilometara kolektorske mreže (kanalizacijske mreže), investicije vrijedne oko 120.000.000,00 kuna.

Kolektorskom mrežom bit će pokrivena naselja Špišić Bukovica i Brezik, a unutar grada Virovitice kolektorska mreža služit će za rasterećenja postojećih kolektorskih mreža, uključujući izgradnju kolektorske mreže u brdskim dijelovima prigradskih naselja.

U isto vrijeme raspisan je i Natječaj za Usluge nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica, čija procijenjena vrijednost iznosi 5.032.523 kuna, što će se sufinancirati sredstvima Europske unije. (virovitica.hr 29.12.2014)