Nastavljena gradnja vodovodne mreže

Sva naša očekivanja u 2014. godini bila su usmjerena prema EU fondovima. Općina Crnac nije uspjela ostvariti niti jedan projekt koji se financirao iz EU fondova, iako je bilo nominirano tri projekta. Ipak, najvažniji projekt, izgradnja vodovodne mreže u Velikom Rastovcu nastavljen je zahvaljujući Hrvatskim vodama koje su financirale radove s milijun kuna. Sve komunalne poslove, školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturne manifestacije, rad udruga Općina Crnac uspjela je sama isfinancirati… (www.icv.hr 29.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu