Niz projekata za podizanje standarda življenja

Usprkos nedostatku financijskih sredstava u Općini Gradina i u 2014. godini bilo je dosta aktivnosti koje općinska uprava odrađuje na dobrobit svojih žitelja. Koje su aktivnosti na području općine odrađene u 2014. godini?
– Novca je bilo malo, a potreba mnogo, no moram istaći da smo u 2014. godini najviše radili na pisanju projekata koje ćemo u suradnji s LAG-om VIP i Regionalnom agencijom VIDRA nominirati prema EU fondovima te državnom ministarstvu. Kada imamo pripremljenu dokumentaciju, tj. znamo što hoćemo lakše će nam biti nominirati projekte te povući sredstva u Općinu za njihovu realizaciju… (www.icv.hr, 28.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu