Osigurana sredstva za ulaganja u infrastrukturu i razvoj

Svjesni vremena i krize u kojoj se nalazimo i poteškoća s kojima se svakodnevno nosimo, mogu reći da idemo u dobrom smjeru i da se vide prvi pomaci i prvi rezultati. Ono što svakako moram istaknuti velik je i mukotrpan rad na rješavanju vlasničkih odnosa, pripremi dokumentacije i projekata, što je preduvjet za kandidiranje projekata i povlačenje financijskih sredstava za ulaganja u infrastrukturu i razvoj. Rebalansirani proračun za 2014. godinu je 3.927.000 kuna. Povećanje prihoda za 832.000 kuna rezultat je naplate prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta te od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i doprinosa za šume… (www.icv.hr 28.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu