Pronaći model za pomoć općinskom gospodarstvu osnovni nam je zadatak

Zašli smo u vrijeme kada otkidamo i posljednji list kalendara. Još je jedna proračunska godina pri svome kraju. No, vrijeme naših planiranih projekata ide dalje, do realizacije istih. Godina na izmaku nije bila laka, kao ni godine prije nje. Ipak, vidljiv je svaki korak prema boljitku, svaki korak prema naprijed.
Ovogodišnje ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda, započete i planirane investicijske aktivnosti, namjera apliciranja na javne natječaje, kao i otplata kredita za izgradnju novog objekta Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, osnovni su parametri koji su uvjetovali planiranje prihodovne i rashodovne strane Općinskog proračuna za 2015. godinu u iznosu od 18,705 milijuna kuna… (www.icv.hr 27.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu