Puštanje u probni rad sustava Kapinci-Vaška

Kraj je 2014. godine i prilika da se rezimiraju postignuti rezultati i prezentiraju planovi za iduće razdoblje. S čim ste zadovoljni, odnosno u čemu planirate ustrajati u 2015. godini?
– I ova, 2014. godina, bila je godina u kojoj cijela država i dalje tone u financijski deficit, gdje nam GDP pada 12 kvartal zaredom, znači treću godinu, odnosno cijelu 2014., i to se odrazilo i na poslove Županije, ali i svih jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i cijele države. Ono što je meni posebno drago je da smo ove godine uspjeli, bez obzira na financijski tešku godinu i na loše državne poteze, ostvariti nekoliko projekata koji su možda i najveći do sada, svaki u svom segmentu. Prije svega, napomenuo bih završetak izgradnje srednje škole u Pitomači koja je najveća takva škola otvorena u ovoj godini, znači preko 5.000 kvadrata, trenutačno najmodernija škola tog tipa u Republici Hrvatskoj… (www.icv.hr, mru 27.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu