U 2015. godini općina ponovno veliko gradilište

Što je na području općine realizirano u godini na isteku?
– Sa zadovoljstvom mogu reći da su sve planirane aktivnosti za 2014. godinu u potpunosti realizirane, a tu prvenstveno mislim na rekonstrukciju krovišta, centralnog grijanja i sanitarnog čvora u zgradi Dječjeg vrtića, dovršenje Vatrogasnog doma u Suhopolju i izradu termo-fasade, dovršenje kuća ispraćaja u Pčeliću i Jugovom Polju te adaptaciju društvenih domova u Orešcu i Cabuni.
Izrađena je projektna dokumentacija za revitalizaciju dvorca grofa Jankovića u Cabuni. To je investicija koju vodi naš župan Tomislav Tolušić i Razvojna agencija Vidra Virovitica, a kapitalna investicija u 2014. godini bila je dovršetak druge faze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselje Suhopolje. Izrađeno je nekoliko otresišta, a značajna pažnja posvećena je sanaciji i asfaltiranju makadamskih cesta te uređenju poljskih putova, posebno nakon elementarnih nepogoda – poplava koje su u dva navrata zadesile našu općinu… (www.icv.hr 27.12.2014.)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu