“Veranda” i VŠMTI osnovale savjetovalište za studente

U sklopu Verandinog velikog projekta Savjetovalište za mlade financiranom od strane Ministarstva socijalne politike i mladih predsjednica udruge Veranda Dinka Antunović je sa dr. sc. Vesnom Bedeković, prof. v.š., dekanicom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici i predsjednikom Studentskog zbora VŠMTI Dominikom Kadežabekom potpisala ugovor o provođenju savjetovališta za studente. Osnivanje savjetovališta za studente potaknuto je dobrom suradnjom Udruge Veranda sa VŠMTI i studentima, koja traje od 2012. godine kroz psihoedukativne radionice i savjetovanja održavana za studente, ali i potrebom Visoke škole da studentima ponudi što kvalitetniju i suvremeniju psihosocijalnu pomoć i savjetovanje tijekom studiranja i boravka u našem gradu. Zajednički cilj je i u Virovitici ponuditi mladim studentima mogućnost savjetovanja, psihološku podršku, psihoedukativne radionice i predavanja, što je već niz godina uvriježena praksa na različitim fakultetima i učilištima u većim gradovima, te na taj način podignuti kvalitetu studiranja i studentskog života u našem lijepom gradu Virovitica. Savjetovalište će voditi članica udruge Veranda magistra psihologije Ivana Martinušić, koja je uključena u rad sa studentima od samih početaka suradnje, a savjetovalište se održava u prostorijama VŠMTI -a kako bi usluge savjetovanja bile psristupačnije i što bliže studentima. U suradnji sa Studentskim zborom, udruga će organizirati individualne i grupne termine u obliku radionica i aktivnosti koje će studnetima pomoći u učenju, pri svladavanju ispitne anksioznosti i treme te pri rješavanju svakodnevnih problema s kojima se susreću (problemi u obitelji, partnerskim vezama, različiti strahovi, narušeno samopouzdanje i samopoštovanje…).

Savjetovalište s radom započinje u siječnju 2015., a održavati će se svakog utorka u terminu od 18 – 20 h. Kako se uključiti u proces savjetovanja studenti se mogu informirati posjetom stranice VŠMTI, pod rubrikom savjetovanje ili direktno na linku

www.veranda.hr/savjetovaliste gdje će moći ispuniti prijavni obrazac za uključivanje u savjetovaliste nakon čega će dobiti termin savjetovanja. (www.veranda.hr)