Ako vam je mirovina manja od 1.500 kn, TV pretplata će biti 40 kuna

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije donio je odluku kojom određenoj kategoriji umirovljenika smanjuje iznos mjesečne pristojbe na 40 kuna. Pravo na to imaju umirovljenici koji primaju mirovinu iz državnog proračuna, a koja ne prelazi 1500 kuna te koji su na dan donošenja odluke (12. listopada 2015.) bili u HRT-ovoj evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe. Mirovinski cenzus od 1500 kuna ostvaruje 218.216 umirovljenika. Ti umirovljenici trebaju dostaviti HRT-u sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu, PRB (pretplatnički broj – nalazi se na uplatnici za mjesečnu pristojbu pod opis plaćanja) ili poziv na broj primatelja. Podaci se mogu poslati e-porukom na adresu povlastica@hrt.hr, telefaksom na broj 01/634-2234 ili pismeno na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Pristojba, Prisavlje 3, 10000 Zagreb. Kad HRT od HZMO-a dobije potvrdu tko od umirovljenika koji su se javili ostvaruje pravo na smanjenje pristojbe, umirovljenike će o tome obavijestiti pisanim putem. Svim umirovljenicima čiji su zahtjevi obrađeni i odobreni u tekućem mjesecu HRT će poslati izmijenjene račune sa smanjenim iznosima radijske i televizijske pristojbe za sljedeći mjesec. (www.glas-slavonije.hr, Fotografija: Ilustracija)