Građevinska dozvola više nije potrebna baš za svaku šupu i garažu

Nakon što su procesom legalizacije stegnuli omču u građevinskom sektoru i natjerali gotovo sve na legalizaciju objekata sazidanih “bez papira” ili mimo građevinskih propisa, sada, čini se, slijedi – liberalizacija. U lipnju 2014. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji omogućuje da se neke jednostavne građevine, pomoćni objekti, garaže, mogu graditi bez građevinske dozvole.
– Ovo za stranke znači jedan administrativni korak manje, dakle ne moraju prije početka gradnje dolaziti u nadležne urede i podnositi zahtjev za izdavanje dozvole. Ali naglasit ću da trebaju voditi računa kako za neke od građevina iz ovog Pravilnika, bez obzira na to što ne trebaju dozvolu, moraju imati glavni projekt,’ upozorava Dražen Slunjski, pročelnik gradskog Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.
Naime, kako u nas malo što može biti jednostavno, tako Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima razdjeljuje objekte na one koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta i na one za koje je ipak potreban glavni projekt. Primjerice, projekt nije potreban za vrtnu sjenicu (do 15 m2), ali jest za bazen ako je vanjski, ukopani i do 100 kvadrata.
Naposljetku, kada je jednostavna građevina, i to ona za koju je potreban projekt, završena, u spomentom se gradskom uredu podnosi zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, a naposljetku, kao završni čin, slijedi i upis u katastarske knjige. Kako piše Glas Slavonije, investitor je u svakom slučaju dužan prijaviti početak gradnje, u skladu sa Zakonom o gradnji. (www.poslovni.hr, Fotografija: Ilustracija)