HGK izdala publikaciju “Kohezijska politika Europske unije i Hrvatska 2014. – 2020.”

Hrvatska gospodarska komora izdala je publikaciju “Kohezijska politika Europske unije i Hrvatska 2014. – 2020. – Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja” s ciljem da se zainteresiranim poduzetnicima približi tematika Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pruže informacije o mogućnostima sufinanciranja razvojnih projekata. Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine pristupila Europskoj uniji te time postala punopravna članica elitnoga kluba zemalja, koji je jedan od najznačajnijih političkih i gospodarskih čimbenika na svijetu. Punopravno članstvo, između ostalog, donosi i velike mogućnosti koje pružaju fondovi Kohezijske politike EU. Sama upotreba sredstava fondova Europske unije predstavlja veliku priliku, ali i izazov za Republiku Hrvatsku. Publikacija daje jasan i cjeloviti prikaz onoga što je Hrvatska odabrala za prioritetne osi, investicijske prioritete i specifične ciljeve, pri čemu su za svaki investicijski prioritet jasno definirani prihvatljivi korisnici, aktivnosti te raspoloživa finanacijska sredstva u navedenom sedmogodišnjem razdoblju.

U Publikaciji su obrađene teme: Kohezijske politike, Strategije 2020., Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Regulatornih okvira ESI fondova te NUTS regije u Europskoj uniji. Uz navedeno, u Publikaciji se obrađuju i teme Upravljačkih struktura za provedbu fondova kohezijske politike EU u Hrvatskoj, Partnerskih sporazuma i Operativnih programa te učinaka Kohezijske politike u novim državama članicama tijekom proračunske perspektive 2007. – 2013. i glavnih prioriteta za razdoblje 2014. – 2020.

Publikacija se može preuzeti u HGK – Županijskoj komori Virovitica ili ovdje.

(hgk)