HOK VPŽ o primjeni kolektivnih ugovora

Slijedom prikupljenih informacija kako inspekcije rada ovih dana kontroliraju ugovore o radu te u vezi s time traže da se iz istih izbace odredbe kolektivnih ugovora jer se više ne primijenjuju Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije obavijestila je Udruženje obrtnika Virovitica da Zakon o radu u prijelaznim i završnim odredbama propisuje da pravna pravila iz kolektivnih ugovora kojima je istekao rok na koji su bili sklopljeni ili su otkazani prije stupanja na snagu ovog Zakona, prestaju se primijenjivati istekom razdoblja od tri mjeseca od dana prestanka važenja kolektivnih ugovora. Također, odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora donesene do stupanja na snagu ovog Zakona (7. kolovoza 2014.) prestaju važiti istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 8. veljače 2015. U praksi ove odredbe znače da se svi oni kolektivni ugovori koji su bili sklopljeni prije 7. kolovoza 2014. na neki rok koji je u međuvremenu istekao ili su prije određenog roka otkazani više ne primjenjuju. Nadalje, od 8. veljače 2015. ne primjenjuju se ni oni kolektivni ugovori čiju primjenu je svojom odlukom proširio ministar nadležan za rad bez obzira na rok na koji su bili sklopljeni. U primjeni ostaju samo oni kolektivni ugovori koji su sklopljeni (i nisu u međuvremenu otkazani) nakon 7. kolovoza 2014. i oni koje je ministar nadležan za rad svojom odlukom proširio u primjeni za sve također nakon navedenog datuma. (www.okvpz.hr)