U Koprivnici održan Info dan IPA prekograničnog projekta “Tri rijeke = Jedan cilj”

U četvrtak, 29. listopada, u Koprivnici je održan Info dan projekta Three rivers = One Aim, koji se realizira kroz prekogranični program IPA CBC HU-HR 2007-2013.

Nakon pozdravnih govora predstavnika Koprivničko-križevačke županije i organizatora Info dana, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (PP4), ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar predstavila je program Info dana projekta Three rivers = One Aim.

Nakon što je Andras Talos, menadžer projekta, predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva iz Budimpešte, predstavio rezultate programa IPA CBC HUHR 2007-2013, kao i novi program Interreg koji je u pripremi i očekuje se raspisivanje poziva za aplikaciju projekata do kraja 2015. godine. Projektne aktivnosti svih 7 partnera na projektu predstavila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, kao glavni korisnik projekta.

Program Info dana nastavljen je predstavljanjem Studija o pticama Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je za hrvatski dio Rezervata izrađivalo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, a za mađarski dio Rezervata, djelatnici Nacionalnog parka Dunav-Drava.

Nakon prestavljanja statusa projektnih aktivnosti svih partnera, ravnateljica Tatjana Arnold Sabo najavila je i predstojeće aktivnosti koje će se realizirati do kraja realizacije projekta, do 30. studenog 2015. godine.

Info dan projekta završio je terenskim obilaskom jedne od lokacija realizacije projekta, promatračnice za nadzor područja, monitoring vrsta i promatranje ptica koja je u izradi na području Šoderice.

(www.virovitica-nature.hr)